BM Agri är ett handelsföretag med fokus på spannmål.

Verksamheten omfattar hela landet och utbudet av produkter och tjänster är följande:

Spannmål
Oljeväxter
Gödsel
Prissäkring via olika börser
Marknadsinformation.
 

BM Agri är ett företag som växer.

Företaget har bedrivit verksamhet under tretton år och under denna tid har omsättningen stadigt ökat. För år 2014 blev omsättningen 378 milj. kr.
 

Styrelse och VD

Thomas Svensson är styrelsens ordförande. Han är även VD för Söderberg & Haak och representerar tillsammans med Erik Andersson Mellby Gård 38 % av aktierna i BM Agri. Övriga styrelseledamöter är Mats Eriksson och Jarl Sintorn vilka representerar BM Agri Holding AB som äger 57 % av aktierna. Matilda von Rosen är VD.

Kontaktuppgifter

Namn Funktion Telnr E-post Adress
Jenny Eriksdotter Säljare/inköpare 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Sjögatan 4
592 30 VADSTENA
Jonatan Wilsson Säljare/inköpare 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Magnus Larsson Säljare/inköpare 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Box 84
Elevenborgsvägen 4
230 53 ALNARP
Björn Järpemo Säljare/inköpare 0761-88 19 44 bjorn@bmagri.se
Jan-Erik Carlsson Säljare/inköpare 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se
Johan Hårleman Säljare/inköpare (gödsel och raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se
Janne Kuusiniemi Säljare gödsel 0708-38 13 15 janne@bmagri.se
Lasse Kuusiniemi Säljare gödsel 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se
Mats Eriksson Säljare/inköpare, Marknadsnytt 010-221 69 22 mats@bmagri.se Gåsvägen 9
441 40 ALINGSÅS
Kenneth Normark Spannmålsexport 010-221 69 25
0709 15 66 10
kenneth@bmagri.se Box 84
Elevenborgsvägen 4
230 53 ALNARP
Matilda von Rosen VD 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Britt-Marie Eriksson Administration 010-221 69 26
Fax: 0322-120 12
britt-marie@bmagri.se Gåsvägen 9
441 40 ALINGSÅS
Louise Apell Ekonomi/administration 010-221 69 27 louise@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Cecilia Lilja Ekonomi/ administration 010-221 69 31 cecilia@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
 

MARKNADSNYTT

Marknadsnytt
Hej!

Skörden i Sverige har med hjälp av hyggligt skördeväder tagit ett stort steg framåt under den gångna veckan. Skörden av spannmål verkar bli bättre än förväntat efter rapporter om relativt höga hektarskördar i flera viktiga odlingsområden. Börspriserna är låga men rapsen har stigit i veckan och en viss återhämtning har även skett på vetepriset sedan bottennoteringen i juli.

Kenneth Normark har skrivit lite om skördeläget i Europa. Han konstaterar bl.a. att det ser ut att bli ett intressant läge för export av svenskt kvarnvete. Vi hoppas att det även skall bli möjligt med en stor export av maltkorn även om proteinhalterna ser ut att bli lite höga i år. Maltkorn är ju BM Agris viktigaste exportprodukt. Kenneth har med stor förnöjelse räknat fram att det maltkorn som BM Agri levererat av 2015 års skörd omvandlat till öl blir hela 639 miljoner stycken halvliters starköl. Hjälp BM Agri att slå det rekordet med nya skörden genom att meddela vad du har till salu.

Läs mera om detta och mycket annat i vårt Marknadsnytt. I stället för en bifogad pdf får ni nu klicka direkt på en fil i detta mail.

Med vänlig hälsning / kind regards
Mats Eriksson

+46 (0)10-2216922
+46 (0)70-3456040
www .bmagri.se
Gåsvägen 9
441 40 Alingsås
Publicerad 2016-08-28

Kontakta oss gärna om du undrar över något!

BM Agri AB
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA

info@bmagri.se
010-221 69 20