BM Agri är ett handelsföretag med fokus på spannmål.

Verksamheten omfattar hela landet och utbudet av produkter och tjänster är följande:

Spannmål
Oljeväxter
Gödsel
Prissäkring via olika börser
Marknadsinformation.
 

BM Agri är ett företag som växer.

Företaget har bedrivit verksamhet under tretton år och under denna tid har omsättningen stadigt ökat. För år 2014 blev omsättningen 378 milj. kr.
 

Styrelse och VD

Thomas Svensson är styrelsens ordförande. Han är även VD för Söderberg & Haak och representerar tillsammans med Erik Andersson Mellby Gård 38 % av aktierna i BM Agri. Övriga styrelseledamöter är Mats Eriksson och Jarl Sintorn vilka representerar BM Agri Holding AB som äger 57 % av aktierna. Matilda von Rosen är VD.

Kontaktuppgifter

Namn Funktion Telnr E-post Adress
Jenny Eriksdotter Säljare/inköpare 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Sjögatan 4
592 30 VADSTENA
Jonatan Wilsson Säljare/inköpare 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Magnus Larsson Säljare/inköpare 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Box 84
Elevenborgsvägen 4
230 53 ALNARP
Björn Järpemo Säljare/inköpare 0761-88 19 44 bjorn@bmagri.se
Jan-Erik Carlsson Säljare/inköpare 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se
Johan Hårleman Säljare/inköpare (gödsel och raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se
Janne Kuusiniemi Säljare gödsel 0708-38 13 15 janne@bmagri.se
Lasse Kuusiniemi Säljare gödsel 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se
Mats Eriksson Säljare/inköpare, Marknadsnytt 010-221 69 22 mats@bmagri.se Gåsvägen 9
441 40 ALINGSÅS
Kenneth Normark Spannmålsexport 010-221 69 25
0709 15 66 10
kenneth@bmagri.se Box 84
Elevenborgsvägen 4
230 53 ALNARP
Matilda von Rosen VD 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Britt-Marie Eriksson Administration 010-221 69 26
Fax: 0322-120 12
britt-marie@bmagri.se Gåsvägen 9
441 40 ALINGSÅS
Louise Apell Ekonomi/administration 010-221 69 27 louise@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
Cecilia Lilja Ekonomi/ administration 010-221 69 31 cecilia@bmagri.se Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA
 

MARKNADSNYTT

Marknadsnytt
Hej!

Den nya USDA-rapporten i början av veckan om lager m.m. medförde prisfall men priserna återhämtade sig något i slutet av veckan.

Under veckan som gick, var BM Agri med på den årliga sammankomsten i Köpenhamn för spannmålsbranschen (Baltic Grain Exchange).

BM Agris verksamhet bygger på att odlare i första hand tar kontakt med oss när de önskar sälja eller köpa till skillnad mot våra konkurrenter som i stor utsträckning jobbar med aktiva säljare som har ett geografiskt kundansvar. Vid kontakt med BM Agri kan du välja att kontakta vem som helst på vår kontaktlista men eftersom vi har representanter med stor geografisk spridning kan det vara praktiskt att kontakta någon i din närhet.

Vår representant Björn Järpemo har valt att sluta som agent för BM Agri. Björn som främst har arbetat med odlare i området norr om Mälaren har nu åtagit sig ytterligare ett uppdrag för ett företag i en annan bransch. Han är sedan tidigare även agent för ett flertal andra företag som handlar med insatsprodukter för jordbruket se svenskaagriprodukter.se för mer information kring dessa. Vi tackar Björn för hans insatser och önskar honom lycka till med sina nya arbetsuppgifter.

Eftersom BM Agri har fått ett ökat fokus på Mälardalen, kommer han att ersättas av Henrik Berndtsson som på heltid skall arbeta för BM Agri. Han har drivit och utvecklat spannmålshandel i Hasselbäck Silo som är den anläggning BM Agri har ett hyresavtal med. Vi har denna höst i samarbete med Henrik köpt in över 12.000 ton för inlagring i silos och närbelägna planlager. Henrik är beredd att omgående börja arbeta för BM Agri. Jag bifogar en presentation av Henrik.

Läs mera om detta och mycket annat i veckans Marknadsnytt.

Med Vänlig Hälsning

Matilda von Rosen
+46 (0)10 221 69 21
matilda@bmagri.se
Publicerad 2016-09-18

Kontakta oss gärna om du undrar över något!

BM Agri AB
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA

info@bmagri.se
010-221 69 20