Rapportera in ditt lager!
Företag
Kontaktperson
Telefon
Varuslag
Sort
Antal ton
Eller antal ha
Årsskörd
Vattenhalt
Volymvikt
Falltal
Proteinhalt
Gå tillbaka till BM Agris hemsida här.