Hur gick det för BM Agri 2018
16 juni, 2019
Vi kan se tillbaka på ett svårt år 2018 med den lägsta skörden sedan 1959. Den låga skörden har haft stora ekonomiska effekter för både lantbrukare och efterföljande aktörer. Vi har precis gjort klart vårt bokslut för 2018 vilket resulterade i ett litet plusresultat på drygt två miljoner kr. Omsättningen ökade något och vi hamnade strax under 500 miljoner kr. Vi tycker att detta är ett ganska bra resultat. Det beror på en bra försäljning och ett mycket gott resultat under första halvåret 2018. Under andra halvåret sjönk resultatet av kända skäl. Vi har starka ägare och en solid ekonomi vilket är extra viktigt under besvärliga år. Den för svenska spannmålsodlare mycket viktiga exporten var mycket framgångsrik under första halvåret men uteblev helt under hösten 2018.

Under vintern 2017-18 hade vi sålt stora kvantiteter av främst maltkorn skörd 2018. Vi kunde efter sommarens torka ganska snart konstatera att vi inte kunde leverera det som var sålt. Värst var det med maltkornet. Vi hade sålt lika mycket maltkorn som vi hade köpt in från våra odlare/leverantörer vilket innebar att vi var i balans. Tyvärr blev det endast halv skörd och mycket lite av det som bärgades uppfyllde gällande kvalitetskrav. Detta har kostat BM Agri stora summor att köpa tillbaka. Kostnaden för oss har varit cirka 70 öre per kg. Vi har försökt hitta bra lösningar för våra odlare för lösa de kontrakt de har med oss. Den personliga kontakten har varit ovärderlig i dessa svåra situationer. Det går inte komma ifrån att 2018 har kostat stora pengar för både odlare och spannmålshandlare.

BM Agris resultat under första halvåret 2019 beräknas bli svagt. Det beror på att vi nu drabbas av kostnaderna för återköp av sålt maltkorn medan intäkterna till stor del kommer när odlarna levererar sina framflyttade avtal under våren 2020.

I skrivande stund regnar det lugnt och fint utanför fönstret i Löberöd i Mellanskåne. Kan det bli bättre? Efter ett svårt 2018 bakom oss känns det skönt att det ser bra ut på de flesta fälten i hela Sverige och vi kan nog se fram emot en god skörd 2019. Vi har av denna anledning vässat vår marknadsorganisation med ytterligare en erfaren spannmålshandlare. Per-Arne Gustavsson och Kenneth Normark har båda stor erfarenhet av export.

Jag vill också tacka all personal på företaget som har gjort en ovärderlig insats 2018! Utan ett gott samarbete i bolaget hade vi inte lyckats så väl som vi gjorde under 2018.

Trevlig Helg!Med vänlig hälsning/Kind Regards

Johan Andersson
Telefon
010-221 69 20
Adress
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA