Priserna på kvarnvete vecka 3
21 januari, 2019
Allt vete är ju i år av en sådan kvalitet att det passar för kvarnar och annan humankonsumtion. Av svenskt vete finns det fortfarande ett behov till både sprit och kvarnar.
Vi på BM Agri har därför ett stort intresse av att köpa ditt vete. Hör av dig med de poster som du har, så kan vi kalkylera fram ett bra bud. För dig som använder vete till dina foderblandningar och kan tänka dig ett byte till foderkorn så kan vi kanske komma fram till ett lönsamt byte.

På bilden syns Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete.

Läs mer i Marknadsnytt!
Får du inte redan Marknadsnytt är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan!
Telefon
010-221 69 20
Adress
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA