Priserna på kvarnvete vecka 44
8 november, 2017
Priserna på svenskt kvarnvete låg kvar på samma nivå som veckan innan i EUR, dvs 150 EUR/ton fritt FOB svenska sydhamn. I SEK höjdes priset något, pga att SEK/EUR-kursen försvagats. Vecka 43 var priset i SEK 1452 kr/ton och vecka 44 landades priset på 1465 kr/ton.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA