Välkommen till öppet hus på Stora Markie
8 juli, 2019
Vi vill hälsa alla som har möjlighet att komma på öppet hus hos vår samarbetspartner Stora Markie, nu på tisdag kl 18:00. De har byggt en mycket fin tork efter fjolårets brand. Det är en Tornum kontinuerlig tork HR6-27-4 med en torkkapacitet på 50 t/h 18-13,5 procent vattenhalt. Uppvärmning sker med naturgas. Anläggningen har en intagskapacitet 150 ton i timman via fyra våtsilos på vardera 500 ton. Det finns även en sållrens (Damas Sigma 80 t/h) för maltkorn, grynhavre mm. Övrig transportkapacitet är 120 ton/timma. Anläggningen har en total lagringskapacitet på 15.000 ton i silos med luftning och temperaturövervakning samt planlager.

Se bifogad inbjudan.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA