BONDENYTTA - PÅ RIKTIGT!
SÄLJA GRÖDA?
För dig som har en gröda som du önskar sälja nu eller senare.
LÄS MER
KÖPA GRÖDA?
För dig som önskar köpa en gröda.
LÄS MER
KÖPA GÖDSEL?
För dig som önskar köpa gödsel.
LÄS MER
NYHETER
KALENDER
16-18 oktober, 2024
Elmia Lantbruk
Vi ses på Elmia Lantbruk där vi står tillsammansöders med Söderberg & Haak!
Mässtider
4 juli, 2024
Tack för trevliga möten
12 juni, 2024
SpmO Örebro
2 juni, 2024
Lyckad mässa i Lidköping
19 maj, 2024

MARKNADSNYTT

Marknadsnytt mailas kostnadsfritt varje vecka till de odlare och rådgivare som anmält intresse. I Marknadsnytt redogörs för BM Agris syn på framförallt spannmåls- och oljeväxtmarknaden, både internationellt och nationellt. Även den aktuella gödselmarknaden belyses.

Emellanåt förekommer även intressanta specialerbjudanden. Marknadsnytt är en mycket uppskattad informationskälla bland odlare samt även för branschen i övrigt. Om du inte redan prenumererar på BM Agris Marknadsnytt, kan du ansöka om det, genom att fylla i dina uppgifter i länken nedan.
PRENUMERERA PÅ MARKNADSNYTT
GALLERI

SÄLJA GRÖDA

BM Agri köper gärna dina grödor i form av spannmål, oljeväxter och baljväxter. Leveranser sker till främst köpare inom landet men även exporten av maltkorn och vete via fartyg har ökat kraftigt de senaste åren. De största utlastningshamnarna ligger i Skåne och i Mälardalen.
Hör av dig till BM Agri genom att ringa eller maila, gärna redan innan skörd, så noteras dina kommande, ännu ej sålda grödor. Därmed kan BM Agri söka fram ”rätt” grödor från ”rätt” odlare i databasen och kontakta respektive odlare så snart som ett intressant inköp finns att erbjuda.
BM Agris tre största inköpsgrödor är maltkorn, stärkelsevete och raps. Inom Sverige är Absolut i Åhus, Viking Malt i Halmstad respektive AAK i Karlshamn de största kunderna
Vi levererar stärkelsevete till Absolut Vodka som används som råvara vid tillverkningen av deras sprit. Vid leverans av vete till Absolut måste vetet uppfylla uppställda krav i enlighet med deras regler för "konceptodling".
För skörd 2024 är följande sorter godkända till Absolut: Nordh, Hereford, Brons, Praktik, Torp, Informer, Terence, KWS Kerrin, Pondus, och Kask. Sortblandning av dessa sorter är godkända


För mer information kring Absolut klicka här.
Vi levererar maltkorn till Viking Malt i Halmstad. Vi börjar oftast med leveranser ifrån södra Sverige någon gång i slutet av oktober. Därefter fortsätter vi med leveranser ifrån övriga landet så snart som maltkornets groningsvila är över. Groningsvilan brukar alltid vara starkare längre norrut. Viking Malt mältar kornet och säljer det till olika bryggerier runt om i hela världen.
För mer information kring Viking Malt klicka här.
Till ÅhusKarlshamn AB (AAK) i Karlshamn säljer vi raps. Leveranser sker kontinuerligt under hela året. Det är endast ett kort uppehåll strax innan den nya skörden drar igång. På AAK pressas och extraheras rapsen till rapsolja och olika foderprodukter.
För mer information kring AAK klicka här.

Grödor i skörd

BM Agri tar i mån av plats emot varor i skörd till följande lagerplatser runt om i landet:

Västerås Hamn, Västmanlands län

Kvarnvete, Exportvete och Grynhavre. Endast färdigtorkad vara. Överenskommelse med Henrik Berndtsson.

Tärnsjö, Uppsala län

I Tärnsjö finns det många olika silos i olika storlekar varför BM Agri kan ta emot de flesta förekommande grödor. Silos hyrs även ut till de odlare som önskar lagra egen vara i en egen silo. I denna siloanläggning finns det ingen tork varför det endast kan tas emot färdigtorkad vara.

Valla, Södermanlands län

I siloanläggningen i Valla tar BM Agri emot kvarnvete (höst) och raps. Både torkad och otorkad vara är välkommen.

Jordberga, Skåne län

Till Jordberga, på Söderslätt, tas emot såväl torkad som otorkad vara. Vid skörd välkomnas stärkelsevete (Absolutvete) och raps. Överenskommelse sker med Eric Larsson på BM Agri.

KÖPA GRÖDA

BM Agri handlar med spannmål, oljeväxter och baljväxter. Du som köpare kan vara allt ifrån en internationell industri, foderfabrik till en kund som önskar köpa foderspannmål till animalieproduktionen.

Hör av dig till BM Agri om du önskar köpa ett parti. I menyn nedan ser du våra kontaktuppgifter.

GÖDSEL

BM Agri saluför gödsel ifrån Skåne i syd, till Umeå i norr. Vi säljer dels det norska bolaget Yaras välkända sortiment och importerar parallellt dels även gödsel ifrån andra leverantörer, dessa partier tas in till hamnar runt om Sveriges kust.
Det norska bolaget Yara har ett, i Sverige, välkänt gödselsortiment med högsta kvalitet. Yara har ett fullsortiment med både fullgödsel och kvävegödsel.

Yaras produkter säljer vi ifrån deras 4 terminaler i Sverige. Dessa är Lidköping, Norrköping, Landskrona och Åhus.
För mer information kring Yara klicka här.
Det polska bolaget Anwil har nyligen moderniserat sin fabrik, vilket gör att de levererar mycket bra produkter.

BM Agri har under flera år erbjudit deras produkt Canwil S, detta är en NS 27-4,5.
För mer information kring Anwil klicka här.
Det österrikiska bolaget Borealis, har sin gödselproduktion i Frankrike.

Ifrån denna anläggning importeras och distribueras både NS 27-4 och N 34. Båda dessa produkter har en fantastisk kvalitet.
För mer information kring Borealis klicka här.

OM OSS

BM Agri är ett handelsföretag med fokus på spannmål, oljeväxter och gödsel. BM Agri arbetar även med prissäkringar via olika börser och tillhandahåller marknadsinformation till de svenska odlarna.

BM Agri verkar över hela Sverige, och mottot är att genom att verka annorlunda och kostnadseffektivt samt på nya innovativa sätt kunna bidra med bondenytta - på riktigt!

Bolaget grundades 2003 av Mats och Britt-Marie Eriksson. Mats har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom den agrara näringen.

Styrelse och VD

Johan Andersson är styrelsens ordförande. Han representerar tillsammans med Erik Andersson från Mellby Gårds ägarfamilj, Mellby Gård som en av Huvudägarna i BM Agri. Övriga styrelseledamöter är Mats Eriksson samt Jarl Sintorn, vilka representerar den andra Huvudägaren BM Agri Holding AB. Per-Arne Gustavsson VD och föredragande i styrelsen sedan oktober 2019.Personuppgiftspolicy

Certifieringar

BM Agri har i dagsläget 3 olika certifieringar, något vi är mycket stolta över. Dessa certifieringar är nödvändiga för att kunna göra olika typer av affärer, både inrikes och internationellt. Se nedan mer om dessa certifieringar och varför de är aktuella. Som odlare och säljare kan du därför behöva hjälpa oss att svara på olika frågor om din gröda, eller hur du odlat fram den.


GMP+ certifieringen är i många fall nödvändig för att kunna exportera på båt. Certifieringen är i grunden till för att säkerställa att foderråvarorna som hanteras i detta system håller rätt kvalitet. Även många internationella kunder som köper grödor för livsmedelskvalitet åberopar att de vill att varan ska vara GMP+ certifierad.
För mer information kring GMP+ klicka här.
BM Agri har även en KRAV-certifiering, denna certifiering gör att vi kan handla med KRAV-grödor.
För mer information kring KRAV klicka här.
BM Agri har också en 2BSvs certifiering. Denna franska certifiering behövs i de sammanhang som det säljs en gröda som ska användas till förnyelsebar energi. Enligt ett EU-direktiv, vilket brukar omnämnas som RED (Renewal Energy Directive), ställer EU krav på att det i hela kedjan has kontroll över växthusgasförbrukningen i produktionen.
För mer information kring 2BSvs klicka här.
KONTAKTA OSS
Eric Larsson
Säljare Skåne
010-221 69 28
Emil Svantesson
Säljare Väst & Värmland
010-221 69 21
Henrik Berndtsson
Säljare Mälardalen
070-869 45 79
Jan-Erik Carlsson
Säljare Öst
073-387 63 35
Jenny Eriksdotter
Säljare Öst
070-541 93 41
Janne Kuusiniemi
Säljare gödsel
070-838 13 15
Lars Kuusiniemi
Säljare gödsel
076-820 13 14
Britt-Marie Eriksson
Administration
010-221 69 26
Louise Apell
Ekonomi
010-221 69 27
Madeleine Svedung
Ekonomi
010-221 69 23
Mats Eriksson
Grundare
010-221 69 22
Per-Arne Gustavsson
Verkställande direktör
072-080 10 17
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING
Update cookies preferences Update cookies preferences