MARKNADSNYTT

Marknadsnytt mailas kostnadsfritt varje vecka till de odlare och rådgivare som anmält intresse. I Marknadsnytt redogörs för BM Agris syn på framförallt spannmåls- och oljeväxtmarknaden, både internationellt och nationellt. Även den aktuella gödselmarknaden belyses.

Emellanåt förekommer även intressanta specialerbjudanden. Marknadsnytt är en mycket uppskattad informationskälla bland odlare samt även för branschen i övrigt. Om du inte redan prenumererar på BM Agris Marknadsnytt, kan du ansöka om det, genom att fylla i dina uppgifter nedan.

Prenumerera på vårt Marknadsnytt
Namn
Adress
Postnr
Ort
Mobilnummer
E-post
Organisationsnummer
Antal odlade hektar
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING