31 båtar under 2022
6 januari, 2023
Här på bild lastades förraveckan M/V Rix Onyx 3850 ton vete i Västerås!

Under 2022 lastade vi ut sammanlagt 31 exportbåtar med ca 110 000 ton spannmål. Vi exporterade även relativt mycket på bil, främst till Danmark. Vi jobbar vidare och hoppas på minst lika mycket på export under 2023. Vi levererar gärna till kunder inom Sverige men eftersom Sverige under normala år är ett överskottsområde för spannmål, så är det viktigt att exporten håller ett bra tempo för att hålla uppe den svenska prisnivån. Svensk spannmål håller
en bra kvalité och det är trevligt att leverera den till våra exportkunder, eftersom kunderna i regel uttrycker stor uppskattning.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING