Lagring i Skaraborg
28 april, 2023
Vi är glada över att nu kunna meddela att BM Agri och Enkgårdens Lantbruk i Vinninga, utanför Lidköping, har gjort en överenskommelse om att kunna
lagra spannmål och oljeväxter under ny skörd och på eftersäsong. Lagring
och torkning kommer att ske i deras pågående nybyggnation av en toppmodern Tornum-anläggning som skall vara i bruk 1:e augusti.

Vi kommer att kunna ta emot kvarnvete och grynhavre. Vi återkommer angående fler grödor och sorter. Håkan Sigurd med söner på Enkgårdens Lantbruk önskar lantbrukare som åkerier varmt välkomna när anläggningen är redo för att ta emot lass!

Om ni vill sälja vete eller Grynhavre till denna mottagning ta i första hand kontakt med Emil Svantesson, vår säljare i väst, på 010-221 69 21 eller emil@bmagri.se
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING