Leverans av gödning
1 november, 2022
Det första partiet av NPK 27-3-5+S är slutsålt och leveranserna av detta påbörjas nu på torsdag den 3 november. Efter detta så påbörjas leveranserna av NS38-8, vilket blir troligtvis i mitten av november.
Vi hoppas att få nya erbjudanden på både NPK och NS för att täcka behovet av gödning på gårdar som ej ännu är fullköpta.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING