Lyckad dag i Västerås
30 maj, 2022
Vi måste först tacka SPMO för ett mycket intressant, trevligt och välordnat riksmöte på gemytliga Steam Hotel i Västerås. Johan Karlzén och Dag-Henrik Larsson höll ihop dagen och kvällen på ett föredömligt sätt. En stor eloge även till Annelie Fransén som lagt många timmar på att ordna allt till att bli bäst möjligt för alla inblandade. Vi tycker också det var mycket trevligt att få träffas fysiskt med alla lantbrukare och kontakter i branschen.

Föreningen SPMO har nu funnits i hela 35 år och har med tiden blivit en tung remissinstans för frågor som berör den svenska växtodlingen. Både myndigheter, livsmedelsindustrin och inte minst den svenska spannmålshandeln lyssnar idag på deras synpunkter och förslag. SPMO:s framgångshistoria beror främst på mycket starka engagemang från många aktiva spannmålsodlare och inte minst från deras endast fyra olika ordföranden under deras 35-åriga historia.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING