Presentation av Erik Johansson
20 april, 2020
Vi vill hälsa Erik Johansson (27 år) välkommen till BM Agri.

Erik är nyanställd säljare med placering på vårt kontor i Alnarp. Han skall efterträda Kenneth Normark som med ålderns rätt skall minska sin arbetsinsats när 2019 års skörd är avvecklad.

Erik är uppvuxen på en mindre gård strax utanför Kristianstad och har skaffat sig en mycket bra, både praktisk och teoretisk utbildning om lantbruk. Närmast kommer Erik från SLU i Uppsala där han har studerat till Agronom med inriktning på ekonomi.

Erik har alltid haft ett stort intresse för lantbruk och har i grunden en treårig gymnasieutbildning i naturbruk på Önnestadskolan i Kristianstad. Därefter jobbade han under tre år såsom maskinförare på olika gårdar varav kan nämnas även en tid på en spannmålsgård i Australien.

På sin fritid ägnar sig Erik gärna åt jakt och har ett stort intresse för viltvård och på hur den skall bedrivas för att fungera på ett hållbart sätt. När han inte sitter på pass i skogen så spelar eller lyssnar han ofta på musik.

Eriks huvudsakliga arbete på BM-Agri kommer att ha fokus på inköp och försäljning av spannmål och oljeväxter samt försäljning av handelsgödsel. Han kommer främst att ha kontakt med våra odlare och kunder i södra Sverige, men alla är välkomna att kontakta Erik.

Ni är välkomna att kontakta Erik i alla frågor som gäller BM-Agri enligt nedan:
Mail: erik@bmagri.se och telefon 073-642 69 28
Telefon
010-221 69 20
Adress
Skaraborgsgatan 64
532 37 SKARA