Pressmeddelande Absoluts nya odlingskoncept
12 november, 2021
Absoluts nya odlingskoncept uppmuntrar 400 gårdar att odla mer hållbart.

Nu inför Absolut Vodka utökade hållbarhetskrav på odlingen av det vete som
är huvudingrediens i Sveriges mest exporterade livsmedelsprodukt. De nya
kraven innebär att de omkring 400 gårdar i södra Sverige som förser
destilleriet i Nöbbelöv med höstvete uppmuntras ta ännu större hänsyn till
klimat, biologisk mångfald och jordhälsa.

Nu blir Absolut Vodka tillsammans med våra odlare ännu mer hållbara. Med
de nya hållbarhets- och kvalitetskraven värderar Absolut Vodka, utifrån ett
poängsystem, vilka åtgärder veteodlarna vidtar för klimatet, jordhälsan och
den biologiska mångfalden. Här uppmuntras odlarna att arbeta aktivt för
minskade koldioxidutsläpp, minskat växtnäringsläckage, förbättrade
möjligheter till fortsatt god avkastning från odlingen och mångfald för växter
och djur.

– Vi har länge haft ett fantastiskt samarbete med gårdarna här i södra
Sverige. Visst ställer vi tuffa krav på hållbarhet, men jag upplever att våra
leverantörer har förståelse för varför vi gör det. Vårt mål är tillverka våra
produkter på ett så schysst sätt som möjligt, säger Anna Schreil,
produktionschef på Absolut Vodka.

Det nya odlingskonceptet utgår från vetskapen att varje gård som levererar
vete till Absolut Vodka är unik. Därför uppmuntras en mängd olika
förbättringsåtgärder som ger poäng utifrån vilken effekt de har på bland
annat kvalitet, hållbarhet och biologisk mångfald. När en gård uppnått en viss
poängnivå kan odlaren åtnjuta en höjd ersättning.

– Vi tror på att låta lantbrukarna avgöra vilka åtgärder som passar just deras
gård och deras förutsättningar bäst, i stället för att tvinga in någon i ett
specifikt odlingssystem. Vi har höga krav på kvalitet och hållbarhet och väljer
därför att utöver fler hållbarhetsinsatser även premiera högt
stärkelseinnehåll mer än tidigare. Det är ju trots allt stärkelsen vi omvandlar
till etanol i vår produktion, säger Karin Skoog chef för produktionsplanering
på destilleriet.

Ökat fokus på hållbara leveranskedjor

Absolut Vodkas destilleri i skånska Nöbbelöv är redan ett av världens mest
hållbara och släpper idag ut 98 procent mindre koldioxid än genomsnittligt
(Källa: BIER 2018). Men endast en bråkdel av utsläppen kommer från den
egna produktionen. Det har inneburit ett extra fokus på utsläppsminskning
och hållbarhet i andra delar av värdekedjan, genom exempelvis samarbeten
och kravställning på leverantörer.

– Ett bra samarbete och en aktiv dialog med våra leverantörer är avgörande
för vårt hållbarhetsarbete. Genom att främja hållbarhetsåtgärder på omkring
400 odlingar i södra Sverige kan vi bidra till minskade utsläpp, bättre
odlingsjord och ökad biologisk mångfald, säger Thomas Olsson senior
rådgivare på Absolut.

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och
strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka.
Absolut Vodka är ett ledande premium spritvarumärke och Sveriges enskilt
största livsmedelsexport. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, med
samma kontinuerliga destillation som introducerades av dess progressive
grundare LO Smith. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med
kokosnötssmak. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan
juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag
inom Pernod Ricard-koncernen, nummer två inom vin och sprit globalt.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Stéphanie Durroux. Företaget har
550 anställda och försäljning i över 120 marknader.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING