Rockad i BM Agri - Per Arne Gustavsson blir ny VD 1/10
17 september, 2019
Efter en tids interna överväganden har vi nu i BM Agri i bästa samförstånd enats om att rockera pjäserna i vår uppställning på brädet. Nuvarande VD Johan Andersson kommer fortsättningsvis att från en styrelsenivå, helt fokusera på strategiska frågor med särskilt ansvar för affärsutveckling och analyser av lantbrukets omvärld. Vår nytillträdde marknadschef Per-Arne Gustafsson kommer per första oktober att överta VD-rodret.

-”Jag vill jag tacka för förtroendet från ägarna och styrelsen att bli VD för BM Agri. Johan Andersson har introducerat mig på ett mycket bra sätt i BM Agri och jag är glad att Johan kommer att finnas kvar i styrelsen”, säger Per-Arne Gustavsson i en kommentar och fortsätter –” Jag ser det som en förmån att få leda ett svenskt lantbruksföretag med mycket erfarenhet och sinne för affärer. Efter mina nu 30 år i branschen, hoppas jag kunna bidra med ett stort kontaktnät, både i Sverige och på våra exportmarknader. Min ambition är att dra nytta av min erfarenhet av större bolag samtidigt som vi fortfarande ska vara ett flexibelt företag, med korta beslutsvägar. Vi har starka långsiktiga ägare, vilket skapar arbetsro i bolaget. Målsättningen är att skapa värden för våra kunder, leverantörer, ägare och medarbetare. Vi ska fortsätta att jobba nära marknaden och hoppas att ännu fler lantbrukare vill vara med på vår fortsatta resa.

-”Med denna rockad och ett väl sammansvetsat, effektivt team därtill, är jag övertygad om att BM Agri står bättre rustade än någonsin att möta marknaden och framtiden”, uttalar bolagets ordförande Thomas Svensson, representant för den ena Huvudägaren Mellby Gård.

För ytterligare info, välkomna att kontakta:
- Per-Arne Gustavsson, tillträdande VD, 0720-801017
- Johan Andersson, frånträdande VD, 0706-294020
- Thomas Svensson, ordf, 070-6610690
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING