Skarakontoret flyttar till Lidköping
23 november, 2020
BM Agri har from 23 November 2020 ny adress. Ni finner oss på:

Sockerbruksgatan 5
531 40 Lidköping
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING