Välkommen Stefan Emilsson!
9 januari, 2023
Vi vill hälsa Stefan Emilsson (49) välkommen till BM Agri. Stefan är nyanställd marknadscontroller med placering på vårt huvudkontor i Lidköping.

Stefan är civilekonom och har 25 års erfarenhet av olika ekonomibefattningar inom bageri-, mejeri- och lantbruksföretag. Närmast kommer Stefan från en tjänst som redovisningschef och marknadscontroller på Svenska Foder AB. Tidigare har han bland annat varit ekonomichef på Arla Foods medlemsdivision och på Pågen AB.

Stefan som är uppvuxen på en gård i Småland, flyttade för 15 år sedan till Lidköping där han nu bor. Utöver sin ekonomexamen har han en lantbruksutbildning och flera års erfarenhet av spannmålsproduktion på västgötaslätten.

På BM Agri kommer Stefan att arbeta med företagets spannmåls-, gödsel- och valutapositioner. Han kommer också ansvara för övergripande analyser av företages resultat och tillsammans med övriga medarbetare ytterligare utveckla våra affärsprocesser så vi blir ännu effektivare och lönsammare.

Ni är välkomna att kontakta Stefan på: stefan@bmagri.se och telefon 010 221 6931.
Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING